Fritidsklubbar för dig i år 4 och 5

I Solna kallar vi verksamheten för barn i årskurs 4-5 för fritidsklubbar. När skolbarnen slutar på fritidshemmen efter årskurs 3 är de välkomna till stadens fritidsklubbar. Där har barnen tillgång till många olika aktiviteter i en stimulerande miljö. Som inskriven får man också mellanmål efter skolan och även lunch under studie- och lovdagar.

För barn i årskurs 4 är avgiften 675 kronor per månad och för barn i årskurs 5 är avgiften 625 kronor per månad. De som har syskon får en rabatt på 25 procent för det andra barnet och 50 procent rabatt för det tredje barnet. Det yngsta barnet betalar alltid full avgift.

Anmälan görs på blanketten "Anmälan till fritidsklubb". Blanketten finns att ladda ner här intill.

Fritidshemmets uppdrag beskrivs i skollagen 14 kap och 25 kap. Du hittar mer information här intill.

Fritidsklubbens kvalitetsmål för meningsfull fritid:

Barn ska känna sig trygga och respektera varandra
Barn skall få prova både fysiska och skapande fritidsaktiviteter
Barn skall inbjudas att vara delaktiga i planeringen av verksamheten
Barn ska få lära sig vad demokrati är och respektera varandras åsikter
Barn ska få lära sig att samarbeta och förstå nyttan med det
Trakasserier och kränkande behandling ska inte förekomma
Barn ska få stöd i att lyckas i olika verksamheter och aktiviteter
Barn ska få stöd i att utveckla kamratkontakter
Barn ska få stöd att förstå sin omvärld
Barn ska få stöd i att bli självständiga och klara sin egen vardag
Barn ska få lära sig vilka föreningsaktiviteter som erbjuds i Solna
Alla barn ska erbjudas likvärdiga möjligheter oavsett etnicitet, kultur, funktionshinder, kön, religion, sexuell läggning eller social bakgrund

Särskilt stöd på fritiden för barn i årskurs 4-6

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd kan ansöka om detta på separat blankett. Den får man hemskickad till sig när man kryssat i rutan för särskilt stöd på blanketten "Anmälan till fritidsklubb".

För mer information om särskilt stöd, ring gärna 08-734 25 52.

Lovabonnemang för barn i årskurs 6

En del barn i år 6 har ett större behov av omsorg, fasta tider och nyttiga måltider under lov än under vanliga skoldagar. Därför erbjuds barn i årskurs 6 att teckna ett lovabonnemang under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Avgiften är 300 kronor per vecka.

Öppen verksamhet

Anläggningar med fritidsklubbsverksamhet erbjuder också en öppen verksamhet för barn upp till 12 års ålder med tillgång till delar av utbudet. Inskrivna har dock förtur till vissa aktiviteter och verksamheter.

Fritidsparker

Solnas fritidsparker är öppna för alla åldrar och här finns trevliga miljöer med plats för rekreation, lek och idrott samt möjlighet att köpa en kopp kaffe. Här kan man också låna spel, pyssla eller bara träffa kompisar.

Fritidsverksamhet kvällstid

I varje stadsdel finns det minst en fritidsanläggning som är öppen kvällstid för yngre tonåringar. Här kan man träffa kompisar, lyssna på musik, fika, använda datorer och titta på film. Naturligtvis har ungdomarna själva möjlighet att påverka och delta i andra aktiviteter.

Det kostar ingenting att besöka våra fritidsanläggningar och de flesta aktiviteter är gratis.

Öppettider, utrustning och inriktning kan variera mellan olika fritidsanläggningar men grundtanken är alltid densamma: mötesplatser där fritidsledare arbetar för att göra barns och ungdomars fritid attraktiv, meningsfull och trygg.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia