Bidrag till sommarlovsverksamhet

Bidrag till verksamhet för barn och unga under sommarlovet

Kultur- och fritidsförvaltningen administrerar de bidrag som föreningar och andra aktörer kan söka för att ordna sommarlovsverksamhet för barn och unga i Solna under sommarlovet. Ansökan sker via blanketten Bidrag till sommarverksamhet 2017 (Word-dokument, 27 kB), och ska vara inkomna senast 19 mars 2017.

Förutom Solna stads bidrag, finns extra statliga bidrag att söka. Kriterierna för dessa verksamheter finns i dokumentet Extra Bidrag Sommarlovsverksamhet 2017 (Word-dokument, 134 kB). Även dessa ansökningar ska vara inkomna till kommunen senast 19 mars 2017.

De båda bidragsformerna utesluter inte varandra. Olika delar av en verksamhet kan ha olika målgrupper och målsättningar, och därmed möta olika kriterier. Detta avgörs från fall till fall för verksamheterna ifråga.

Dela: