Bidrag

En grundläggande förutsättning för att en solnaförening ska kunna få ekonomiskt stöd från staden är att föreningen finns i stadens föreningsregister. Föreningarna ska också redovisa sina genomförda aktiviteter till kultur- och fritidsförvaltningen. Därutöver finns särskilda villkor för olika föreningstyper:

  • Föreningar med ungdomsverksamhet
  • Kulturföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga vuxenföreningar

De fullständiga reglerna återfinns i dokumentet Bidragsregler (PDF-dokument, 245 kB).

Ledarbidrag och projektbidrag

Föreningar kan också söka bidrag för att utbilda sina ledare eller finansiera vissa projekt. Det gör man med blanketterna Ansökan om ledarbidrag (Word-dokument, 51 kB) och Ansökan om projektbidrag (Word-dokument, 46 kB).

Dela: