Föreningsliv

Solna har ett rikt föreningsliv med över 200 olika föreningar inom en mängd olika intresseområden. Ett sökbart register över stadens föreningar och deras verksamheter hittar du i Interbook Go (via ikonen "Föreningsregister").

Solna stad bistår föreningslivet med bland annat fördelning av bidrag samt fördelning och bokning av tider på stadens idrottsanläggningar.

Idrottsanläggningarna drivs i vissa fall av företag eller föreningar på uppdrag av staden.

Dela: