Fördelningsprinciper

Solna stad tillhandahåller planer, hallar och andra idrottsytor som kan hyras av föreningar och andra grupper, företag och privatpersoner. Efterfrågan på tider är ofta större än tillgången. Här sammanfattas grunddragen i det fördelningssystem som gäller för Solna.

Fördelningsprinciper

  • Idrottsanläggningarna ska utnyttjas i så hög grad som möjligt. Det gäller både tidsmässigt och antalet deltagare som får tillgång till anläggningarna.
  • Föreningar med ungdomsverksamhet inom staden har alltid företräde.
  • Barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-16 år ska prioriteras klockan 16-21 på vardagar.
  • En jämlik fördelning mellan aktiviteter för flickor och pojkar ska eftersträvas.
  • Vid fördelning av tider till lagsporter tilldelas träningstider utefter det antal lag i föreningen som tidigare säsong fullföljt seriespel som anordnats av respektive förbund, med prioritering utifrån serietillhörighet. För individuella idrotter gör man en omvandling till lagenheter, vilket jämställer dessa med lagidrotterna i samband med fördelningen av tider.
Dela: