Idrott & fritid

Pep-dag i Hagaparken med Prins Daniels Lopp

Söndag 16 september klockan 11-15 välkomnas familjer till Pep-dag i Hagaparken. Barn födda 2006–2012 kan springa Prins Daniels Lopp. Deltagande är gratis och alla deltagare får medalj.

  • Sök Solna stads hållbarhetsstipendium

    Är du engagerad i en idrottsförening? Arbetar din idrottsförening med hållbarhet, eller vill göra det mer i framtiden? Solna stads stipendium för hållbar utveckling riktar sig i år till idrottsföreningar verksamma i Solna som främjar social och miljömässig hållbarhet. Ansök senast 1 september!

  • Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna

    På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

  • Internationellt utbyte om socialt entreprenörskap

    Under en vecka har deltagare från flera EU-länder tagit del av kommunala och andra verksamheter med fokus på ungas delaktighet och socialt entreprenörskap.