Idrott & fritid

Internationella modersmålsdagen

Välkommen till biblioteket i Solna centrum onsdag 21 februari. Då firar vi Solnas alla språk med sång, dans, lästips och kunskapsförmedling. Lär dig mer om hur du kan läsa tidningar från hela världen utan kostnad, och fördelarna med aktiv flerspråkighet.

 • Välkomna till Solna kulturskola, Blomgatan 3

  Vecka 4 börjar vårterminen för de allra flesta på Solna kulturskola på Blomgatan 3. Välkomna till våra nya, fina lokaler!

 • Populärmusik ny kategori i Solnas musikstipendier

  Ansökningsperioden för Solna stads musikstipendier börjar 29 januari och slutar 26 februari. Stipendiet är uppdelat i två åldersgrupper, Krausstipendiet 16-21 år och Lilla musikstipendiet 8-15 år. Nytt för i år är att Lilla musikstipendiet inte bara innefattar klassisk musik, utan även den nya kategorin nutida populärmusik.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen fortbildar sig om rasism och intolerans

  Rasism och intolerans är aktuella ämnen som är föremål för kontinuerlig debatt i Sverige och övriga världen. Offentligt anställda möter i sin vardag många olika utmaningar och dilemman med koppling till dessa frågor. Fritidsverksamheten i Solna arbetar under 2018 med dessa frågor en särskild satsning, där bland annat olika workshops och föreläsningar ingår.

 • Tivoli i fokus för projekt i Nationalstadsparken

  2018 är det tredje och sista året för ett projekt som låter unga solnabor upptäcka den natur, kultur och historia som Nationalstadsparken erbjuder. Audioguiden Parkprat är ett av resultaten, där solnaelever ger de ungas bild av Haga. Under 2018 ska en Tivolipromenad tas fram för både vuxna och barn.

 • Förnyat samarbetsavtal om nationaldagsfirande med Operan i Haga

  Nationaldagsfirandet med Operan i Haga är sedan 2012 en uppskattad familjetillställning i Hagaparken i samarbete mellan Solna stad, Kungliga Operan AB och Ståthållarämbetet. Nu har ett förnyat avtal skrivits på, som säkrar arrangemanget till och med år 2020.