Idrott & fritid

Nyhet! Sång och danslek

Sång- och danslek, förberedande musikal för barn födda 12-14 Nytt, spännande!

Vi sjunger nya och gamla sånger och dansar på olika sätt till levande musik. Genom sång och danslekar utvecklas motorik, musikalitet och kreativitet. Förberedande musikalgrupp. Kursstart fre 7/9.

  • Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna

    På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.