Ventilationsarbeten på Västra skogens förskola våren 2017

Västra skogens förskola får en effektivare och energisnålare ventilation och ett ännu bättre inomhusklimat. För att bytet av ventilationen ska bli bra flyttar Västra skogens verksamhet tillfälligt till Rovans förskola.

Västra skogens förskola har en gammal ventilationsanläggning som ska bytas ut till en effektivare och energisnålare lösning. Ventilationsbytet kommer att leda till en ännu bättre miljö för barn och personal.

Då hela ventilationssystemet byts ut går det inte att vistas i lokalerna under ombyggnationen. Arbetena förväntas pågå under hela vårterminen 2017.

Dela: