Påverka i förskolan

Genom föräldrasamverkan har du som förälder har möjlighet att påverka och följa ditt barns utveckling i förskolan genom;

  • uppföljningssamtal.
  • utvecklingssamtal.
  • föräldramöte.
  • föräldraråd.

Förskoleråd

Förskolerådet består av två till tre föräldrar från varje avdelning samt förskolechefen och arbetsplatsansvariga vid varje möte.

Förskolerådet är ett forum där frågor som rör hela förskolan diskuteras, samt en informationskanal från förskolechefen om läget i kommunen. Vårdnadshavarna i rådet är "länkar" ut till övriga föräldrar. Syftet är att alla ska känna sig underrättade och delaktiga om läget på förskolan. Vill du ta upp något på mötet ta kontakt med din avdelnings förskolerådsrepresentant.

Representanter väljs för ett år i taget.

Dela: