Skolförberedande arbete

Under hela läsåret, från september till juni, arbetar barnen på Tunet som ska börja i förskoleklass, med skolförberedande arbet i förskolan.

dinosaurierna

Barnen som går på avdelningarna Grodan och Igelkotten, får själva välja vad deras grupp ska heta. Detta läsårår har gruppen om 14 barn enats om Dinosaurierna.
Arbetet började med att parn och förskolans pedagoger tillsammans söker fakta om namnet för att så småningom mera gå över till skolförberedelse. Barnen gör många samarbetsövningar för att lära känna varandra bättre samt våga blanda sig med andra barn i grupp.

Under vårterminen kommer Dinosaurierna träffa barn från övriga förskolor i Järva förskoleenhet.

dinosaurierna

Dela: