Välkommen att ansöka till finsk-svensk verksamhet på Thors förskola!

Den tvåspråkiga verksamheten på Thors förskola i Hagalund har varit i gång sedan januari 2016. Många satsningar på kompetensutveckling och verksamheten har pågått under hela året.

Jennie Andersson Smiljanic är förskolechef på Thors förskola.

Thors förskola är mycket lämplig för uppdraget eftersom vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika modersmål och barn från olika kulturer. Tillsammans med personalen bygger vi upp den tvåspråkiga verksamheten allt eftersom. Det kommer att vara flera yngre barn, vilket är positivt eftersom vi då får möjlighet att hjälpa barnen att utveckla sitt språk redan från början.

Under 2016 har förskolechef och pedagoger varit på studiebesök till förskolor i Stockholm och Göteborg. I dessa verksamheter har de på ett framgångsrikt sätt arbetat med tvåspråkighet på svenska och finska. Hela Solna stad satsar på språkutveckling. I förskolorna arbetar personalen med hur man på bästa sätt får in kommunikation, språk och kultur inom verksamhetens alla områden.

En dag på förskolan

Förskolan anpassar den pedagogiska lärmiljön och aktiviteterna utifrån barnens behov. Det finns en stor öppenhet och flexibilitet i arbetslaget där alla är positiva till att testa olika metoder och arbeta med tvåspråkighet, allt för att utgå från barnets bästa.

Dagen börjar med gemensam frukost för de barn som kommer tidigt. Därefter går alla till sin avdelning för att förbereda utevistelsen och påbörja dagens aktiviteter. Efter lunch är det vilostund, en del av barnen sover och andra har sagostund. Avdelningen är indelad i olika stationer och efter vilan får barnet välja en utifrån sitt intresse. Därefter är det dags för mellanmål. Måltiderna ger möjlighet till samtal om maten och dagens händelser på finska och svenska. Några gånger i veckan ordnas tema- och skapande verksamhet, till exempel med fokus på hur man tar hand om närmiljön.

Vi tar gärna emot besök av intresserade familjer för att visa och berätta mer. Idag finns det redan en engagerad och positiv föräldragrupp, säger Jennie Andersson Smiljanic.

På förskolan försöker pedagogerna alltid utgå från barnets bästa. De utgår från barnets individuella behov och ser samtidigt till hela gruppen.

Dela: