Kalender - Thors förskola

Under vecka 28 – 31 kommer Fjorden, Blomgatan och Rudvikens förskolor slås ihop med oss på förskolan Thor. Ni når förskolorna på deras "egna" telefonnummer.

Måndag 13 augusti Planeringsdag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

Kl.06:30 - 18:00

Sök händelser

Begränsa till kategori