Thors förskola

Välkommen till Thor

Thors förskola är den största förskolan bland Hagalunds kommunala förskolor. På Thors förskola är mångfald och värdegrund i fokus. Förskolan har en avdelning med tvåspråkig verksamhet på finska och svenska.