Om Tellus förskola

Nära idrottsplatsen och skogen i Bergshamra finns Tellus förskola.

Dagen på Tellus börjar med utevistelse. Våra gårdar ska vara spännande och lustfyllda platser som inspirerar till lek och utforskande. Vi arbetar i åldersindelade grupper.

  • Adress: Hjortstigen 2, 170 71 Solna
  • Antal barngrupper: 5
  • Förskolechef: Kristina Jönsson

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: