Studiedag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

1 december
06:30 - 18:00

Kontakta förskolan (helst två veckor innan) vid behov av omsorg dessa dagar.