Vision

Ledningen för Stråkets förskola har en vision om framtidens Solna. Barnen skall ha en bra start i livet. De skall vara med och bygga framtidens Sverige. Trygghet, tillit att se till allas möjligheter är ledande i visionen.

Vår målsättning är att:

  • varje barn ska känna trygghet och bli "sedd" varje dag.
  • varje barn ska ha en god språklig stimulans.
  • varje förälder ska bli informerad om vår verksamhet.
  • varje förälder ska känna förtroende för vår verksamhet.
Dela: