Om Stråkets förskola

Stråkets förskola ligger mitt i Råsunda. Förskolans arbete med barnen inspireras av Reggio Emilia-filosofin.

Stråket startades 2008. Förskolan delar en stor gård som inbjuder till lek och rörelse, med Bollens förskola - Barnens Montessori Akademi.

  • Adress: Stråkvägen 7, 169 35 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Håkan Hindell

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: