Språk, bild- och stödtecken

Forskning visar att det språkliga lärandet blir bäst när språket används i vardagliga situationer.

stödtecken

Att stimulera språkutvecklingen hos barnen har varit en utgångspunkt för arbetet på Stråkets avdeling Sjöhästen. Bild- och stödtecken har använts som ett effektivt och konkret hjälpmedel i den vardagliga språkstimulansen för alla barn.

Stödtecken är ett komplement för barn som behöver stimuleras språkmässigt.

Stödtecken förenklar för barnet att lära sig ord, så att barnet självt kan börja uttrycka sig.

På Sjöhästen har pedagogerna börjat med stödtecken vid matbordet, till exempel när barnen får frågor om vad de vill dricka. Mjölk eller vatten?

bildtecken

På Sjöhästen används konkreta bilder för att strukturera och tydliggöra meningsfulla språkliga sammanhang i vardagen. Vid samlingar används bildstöd och förskolan har konkreta bilder på väggarna, synliga för barnen.

Bildstöd är även bra för små barn vars språkförståelse är begränsat och för flerspråkiga barn som ännu inte erövrat svenskan.

Läs mer om arbete med språkutveckling i Solnas förskolor och skolor

Dela: