Presentation av förste förskollärare: Viktoria Bergenstråhle

Viktoria Bergenstråhle på Stråket är en av Solna stads förste förskollärare.

Victoria Bergenstråhle

Victoria BergenstråhleMitt namn är Victoria Bergenstråhle och jag arbetar på Stråkets förskola sedan 2010. Jag arbetar idag med en barngrupp bestående av 23 barn i åldrarna 3-5 år.

Jag är uppvuxen i Båstad i Skåne och gick min 3-åriga förskollärarutbildning på Högskolan i Halmstad. 2004 tog jag min förskollärarexamen och fick ett vikariat som förskollärare i Vaxholm. Sedan dess har jag stannat kvar i Stockholm.

Jag har nog alltid vetat att jag vill arbeta med barn. Redan som 12-åring startade jag min barnvaktskarriär och har alltid upplevt att det är så givande att vara med barnen och att se världen utifrån deras perspektiv.

För att anpassa verksamheten efter barnens olika förutsättningar utgår vi, på Stråkets förskola, från ett temainriktat arbetssätt där barnens intresse, erfarenhet och nyfikenhet ligger till grund. Detta skapar en helhet i lärandet. Vi vill möta varje enskilt barn utifrån deras individuella förutsättningar och behov. För att möjliggöra detta sker arbetet i mindre grupper. En av vinsterna i detta är att barnets tid för att både tala och lyssna ökar. Små grupper skapar en lugnare atmosfär för barnet på förskolan och ger också ökade möjligheter till samspel i grupp med närvarande pedagog, vilket har en positiv inverkan på barnets sociala utveckling.

Varje dag dokumenteras

Jag hoppas att jag som förste förskollärare ska kunna coacha mina kollegor genom att dela med mig av mina tankar och idéer utifrån min erfarenhet. Jag vill att vi till mycket större del ska ta vara på var och ens spetskompetens och intresse så att det kan komma flera barn tillgodo. Det handlar om att hitta ett gemensamt intresse som både barn och personal brinner för, någonting utmanande som det går att lära sig något nytt av. Jag vill ha en kultur där både barn och personal hittar nya kunskaper varje dag.

Det gäller dessutom att hitta former där vi pedagoger får ett kvitto på vad vi gör och att vårt arbete har betydelse. Därför är det dagliga systematiska kvalitetsarbetet med reflektion viktigt. På min avdelning dokumenterar vi dagligen genom att skriva dagbok där föräldrarna kan läsa om hur dagen har varit. En av anledningarna till att vi startade med detta var att vi ville hitta ett sätt att förmedla information till föräldrarna utan att det skulle vara på bekostnad av tiden tillsammans med barnen. Detta blev väldigt uppskattat av föräldrarna och är därför något som jag hoppas kunna inspirera mina kollegor att använda sig av. Vi fyller även i metodblad där vi utvärderar olika aktiviteter, ett mycket bra sätt att omgående reflektera över både positivt och negativt och därmed kunna vidta olika förbättringsåtgärder.

Kommunikation i fokus

I förskolan är det viktigt att kommunikation står i fokus, att olika sätt att kommunicera tillåts och att kommunikation får ta tid. Jag har under ett antal år använt stödtecken i de barngrupper där jag har arbetat. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk. Detta är något jag gärna vill driva i min roll som förste förskollärare.

På förskolan har vi numera något som vi kallar för "Veckans tecken". Detta innebär att jag förmedlar 3-4 nya aktuella tecken till varje avdelning och dessa ska sedan aktivt användas i samtal med barnen. Min förhoppning är att alla pedagoger inom förskolan ser varje barn som rikt, kompetent och nyfiket och ger dem möjligheten att få utveckla alla sina uttrycksmöjligheter. Vår roll som pedagog i förskolan är att vara ett stöd i detta.

Vi behöver inte alltid lära barnen hur saker fungerar och hur de ska göra utan vi lär oss tillsammans. Vi är deras medupptäckare när de skapar utifrån sina egna förutsättningar, gör sina egna reflektioner och när de utvecklas. Att ge det rätta svaret är inte det viktigaste utan upplevelsen vi har tillsammans. Det hänger på oss att vi tror på dem och vågar och vill utmana dem.

De dagliga doserna av upptäckande tillsammans med barnen gör att jag efter drygt 20 år i yrket fortfarande älskar mitt arbete som förskollärare. Det är ett fantastiskt utvecklande och variationsrikt arbete som ger så mycket positivt tillbaka och det är fortfarande lika spännande att se hur barn lär.

Läs fler presentationer på sidan Karriärtjänster.

Dela: