Alla dessa spännande bokstäver

Under höstterminen väcktes ett intresse för bokstäver hos barnen på avdelningen Fisken. Det har lett till starten av ett spännande bokstavsarbete.

Barn arbetar med bokstäver

Av olika material och inte minst återvinningsmaterial kan man tillverka ett alldeles eget alfabet. Under varje bokstav har vi även kompletterat med bokstavens stödtecken.

Barn arbetar med bokstäver

Det är spännande att man kan göra bokstäver och ord på så många olika sätt.

Barn arbetar med bokstäver

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lärolplan för förskolan)

Barn arbetar med bokstäver

Dela: