Om Stenbacka

Stenbacka förskola ligger på en höjd med egen gård och nära till skog och park. Stenbacka förskola flyttar till nya lokaler vid Rovans förskola i augusti 2018.

På Stenbacka förskola arbetar barnen i olika gruppstorlekar. Skapande aktiviteter finns som en naturlig del i barnens vardag på Stenbacka. Förskolan arbetar också med att stärka det enskilda barnets jag-utveckling och det sociala samspelet med barn och vuxna.

På Stenbacka förskola vill vi att alla ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att vistas hos oss. Vi arbetar mycket med att utveckla barnens empatiska- och sociala förmågor. Vi utgår ifrån barnens intressen och behov i vår verksamhet.

  • Adress: Bredkilsbacken 1, 171 53 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Anna Conradsson

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: