Tema Språk på Stenbacka förskola

Stenbacka förskola fortsätter att utveckla arbetet med tecken som stöd. På avdelning Rubinen har personalen satt upp ett nytt alfabet som också har tecken.

Alfabet med tecken som stöd.

Barnen på Rubinen har visat intresse för både bokstäverna och tecken. De tittar på bokstäver och försöker göra handrörelsen. Barnen har även blivit introducerade till att använda tecken till sånger som Lilla snigel och Ekorrn satt i granen.

Barn tittar på bokstäver och försöker göra handrörelsen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
Lpfö 98

Dela: