Stenbackas förskola flyttar och byter namn

Stenbacka förskola flyttade sin verksamhet till Huvudsta förskola under sommaren 2018.

Förskolan kommer från sommaren 2018 ha sin verksamhet i nya lokaler vid Huvudsta förskola som ligger i samma område.

Det är ett naturskönt område med en ny gård samt med närhet till Huvudstafältet.

Ny adress från augusti 2018: Göran Perssons väg 45, 171 55 Solna

Dela: