Det var en gång....

Språk är ett gemensamt tema i Tallbacka förskoleenhet samt även ett av Solna stads utvecklingsområden. Stenbacka förskola arbetar med språket genom olika teman men framförallt genom ett medvetet och rikt språkbruk i vardagen

Teater på Stenbacka

På Stenbackas förskola uppmärksammade pedagogerna den Europeiska språkdagen genom uttrycksformen drama.

Barnen bjöds på en föreställning där pedagogen Lotta plötsligt under en promenad i skogen förvandlades till ett troll. Barnen blev delaktiga i föreställningen eftersom trollemor behövde hjälp att hitta alla sina barn som kommit bort i skogen.

När alla trollebarnen var hittade var det så trötta att de behövde vaggas till sömns med hjälp av Trollmorsvisan.

Dela: