Påverka i förskolan

På öppna förskolan utformar vi verksamheten tillsammans med besökarna.

Vår vision är att vara lyhörda för vilka behov som finns i vårt område närområde och skapa riktade grupper utifrån dessa behov.

Dela: