Vårdnadshavare

Öppna förskolan är till för hemmavarande föräldrar och barn i Solna.

Öppna förskolan erbjuder aktiviteter för dig och ditt barn tillsammans med andra föräldrar och barn. Här har du möjlighet att möta andra föräldrar i samma situation, utbyta erfarenheter, få råd och stöd av varandra och av utbildad personal. Här kan du få information om kommunens verksamhet och den service som finns för barnfamiljer. Verksamheten är avgiftsfri och du behöver inte anmäla Ditt besök i förväg.

Dela: