Välkommen till Sjötungan

Sjötungan är en förskola för alla barn.

På Sjötungan arbetar pedagogerna aktivt arbete med värdegrundsfrågor. Trygghet är en viktig del i verksamheten. Barn behöver trygghet för att kunna leka, lära och umgås.

  • Adress: Solgatan 3, 169 60 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Kristina Bergström

Sjötungans på har egen kock som tillagar barnens mat. Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Sjötungan

Dela: