Påverka i förskolan

Som föräldrar har ni rätt till inflytande och därav har enheten ett föräldraråd som är ett forum där personal, föräldrar och förskolechef träffas cirka 2 gånger per termin och tar upp aktuella frågor.

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum där personal, föräldrar och förskolechef träffas cirka två gånger per termin och tar upp aktuella frågor som rör förskolan.

Dela: