Välkommen till Sagolandet

Sagolandets förskola arbetar med utgångspunkt i det forskande barnet och dess nyfikenhet och lust att lära.

Sagolandets pedagogik hämtar inspiration från Reggio Emilia.

På Järvas förskoleenhet delar pedagogerna in barngruppen så att barnen får vistas i mindre grupper under sin dag i förskolan. Lokalernas utformning påverkar hur vi delar barnen i mindre grupper.

  • Adress: Lottagatan 6, 170 69 Solna
  • Antal barngrupper: 4

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: