Spindlar och samarbete på Rudviken

En del människor lider av arachnofobi men inte barnen på Rudvikens förskolas röda avdelning.

spindel

Barn på röda har hittat spindlar på marken och på förskolans väggar. Eftersom intresset för de åttabenta djuren varit mycket stort har pedagoger och barn tillverkat egna spindlar. Ett annat djur som intresserat många är fladdermöss och kring dem förskolan skapat ett litet temaarbete.

samarbete

Förutom de spännande djuren arbetar barnen dagligen med olika samarbetsövningar

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap [...] liksom sitt
  • kunnande om [...] djur...
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
  • samtala om naturvetenskap
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp...

Ur Läroplan för förskolan


Dela: