Skräpplockardag på Gula

Barn på Rudvikens förskolas gula avdelning är engagerade i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

barn plockar skräp

Miljöarbetet har hög prioritet i Solna stad. Ett exempel på detta är satsningen på kemikaliesmarta förskolor och skolor. Ett samarbete mellan flera av Solnas förvaltningar ska leda till att staden minskar mängden ohälsosamma ämnen i barnens och elevernas arbetsmiljö. Läs mer om arbetet med att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta.

Ett projekt där barn och elever deltar mer aktivt är skräpplockardagarna som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som Solna stad varje år medverkar i. En av förskolorna som arbetar med skräpplockardagarna är Rudviken.

Syftet med skräpplockardagarna är att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling genom att arbeta med sopsortering och hur de kan medverka till en bättre miljö nu och i framtiden. Läs mer om skräpplockardagarna.

barn plockar skräp

Dela: