Små barn på Gula ritar

Barn som ganska nyligen börjat på Rudviken har ritat tillsammans.

Ettåringar på Gula avdelningen ritar tillsammans
Kompisar på gula avdelingen ritar tillsammans.

Dela: