Aktiviteter på Rudviken.

Det pågår ständigt olika aktiviteter på Rudvikens förskola.

Naturvetenskap. Barnen undersöker Snödroppar.
Naturvetenskap - barnen undersöker snödroppar.

Matematik utomhus. Barnen räknar vindruvor och varandra.
Matematik utomhus. Barnen räknar vindruvor och varandra.

Bild - barnen skapar tulpaner med sina handavtryck.
Bild - barnen skapar tulpaner med sina handavtryck.

Utelek.
Utelek

Dela: