Välkommen till Rovan

Förskolan ligger i ett naturskönt område och har en egen gård med närhet till Huvudstafältet.

Rovans förskola

• Adress: Göran Perssons väg 45, 171 55 Solna
• Antal barngrupper: 4
• Förskolechef: Lisbeth Capitelli (tf)

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

På förskolan finns fem barngrupper. Varje barngrupp har flera rum med plats för lek, utforskande och lärande. Förskolechefen och pedagogerna kommer att skapa pedagogiska rum som bland annat främjar fantasilek, skapande, konstruktion, rörelse, språkutveckling och vila. Barnens samspel och relationer med andra barn och pedagoger kan fördjupas genom de mötesplatser som finns både inne och ute.

Gården och miljön omkring förskolan kan också användas för att ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Dela: