Påverka i förskolan

Som vårdnadshavare i förskolan har du möjlighet att påverka genom förskolerådet och genom att delta på föräldramöten och i utvecklingssamtal.

Minnesanteckningar från förskolerådets möten finns samlade nedan.

Dela: