Ringens förskola

Välkommen till Ringens förskola

Ringens förskola finns i delar av Bagartorpsskolans tidigare lokaler i det expansiva Järvaområdet.

  • Ringens barngrupper

    Att barnen får möjlighet att vistas i mindre sammanhang under en stor del av dagen skapar goda villkor för undervisning. Den mindre gruppen ger trygga barn och mer tid för pedagogerna att möta och se varje barn. Detta arbetssätt är särskilt viktigt för de yngsta barnen på förskolan.

  • Föräldraföreläsning om miljötänk och genus

    En kall kväll i februari träffades ett trettiotal föräldrar från Fridensborgs och Ringens förskolor för att lyssna på Cissi Zafar och Silvija Norlund som talade om miljö och jämställdhet i förskolan.

23 oktober

29 oktober – 2 november