Trygg och säker

På våra förskolor skall barnen känna sig välkomna, trygga och bli bemötta med respekt. Diskriminering, trakasserier, mobbning eller kränkande behandling skall inte förekomma.

barn gungar

Dela: