Kalender - Regnbågen

April 2014

Onsdag 30 april Dag före röd dag

För att förskolan på bästa sätt ska kunna planera aktiviteter, personaltäthet och beställa mat till rätt antal barn, bör vårdnadshavare i god tid meddela närvaro dag före röd dag.

Maj 2014

Fredag 2 maj Klämdag

För att förskolan på bästa sätt ska kunna planera aktiviteter, personaltäthet och beställa mat till rätt antal barn bör vårdnadshavare i god tid meddela närvaro på klämdagar.

Onsdag 28 maj Dag före röd dag

För att förskolan på bästa sätt ska kunna planera aktiviteter, personaltäthet och beställa mat till rätt antal barn, bör vårdnadshavare i god tid meddela ledighet dag före röd dag.

Fredag 30 maj Klämdag

För att förskolan på bästa sätt ska kunna planera aktiviteter, personaltäthet och beställa mat till rätt antal barn bör vårdnadshavare i god tid meddela närvaro på klämdagar.

Kl.10:30 - 10:30

Juni 2014

Torsdag 5 juni Dag före röd dag

För att förskolan ska kunna planera aktiviteter, personaltäthet och beställa mat till rätt antal barn meddelar du gärna förskolan i god tid om du är ledig på klämdagar eller dag före röd dag.

Måndag 16 juni Studiedag

Omsorg kommer att finnas men i andra lokaler än vanligt. Mer info kommer.

Sök händelser

Begränsa till kategori