Regnbågens förskola

Välkommen till Regnbågen

Regnbågen ligger centralt i Solna med närhet till kommunikationer som buss och tunnelbana.

  • ”Man bara föds så”

    I januari påbörjades en satsning på utbildning i jämställdhet på förskolorna i Skytteholmsområdet. Projektet som leds av förskolechef Mats Olsson, ska pågå under hela 2015. Men vad säger personalen redan nu om arbetet med att göra förskolan mera jämställd? Delad 50 gånger