Regnbågens förskola

Välkommen till Regnbågen

Regnbågen ligger centralt i Solna med närhet till kommunikationer som buss och tunnelbana.

  • Sommar 2015

    Här finns information om sommaren på Dungen, Hanneberg, Regnbågen och Rudviken. Delad 0 gånger

  • ”Man bara föds så”

    I januari påbörjades en satsning på utbildning i jämställdhet på förskolorna i Skytteholmsområdet. Projektet som leds av förskolechef Mats Olsson, ska pågå under hela 2015. Men vad säger personalen redan nu om arbetet med att göra förskolan mera jämställd? Delad 50 gånger

  • Förskolorna satsar på utbildning i jämställdhet

    Personalen från förskolorna i Skytteholmsområdet träffades på måndagskvällen för att lära sig mer om jämställdhet i förskolan. Arbetet grundar sig i förskolans uppdrag att ge alla människor lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett ålder och kön. Delad 3 gånger

15 juni – 18 augusti