Påverka i förskolan

För att trivas är det viktigt att känna att man kan påverka.

För oss som arbetar i förskolan är dialogen ett av våra viktigaste verktyg. Förskolan är en arena där många viljor ska komma till tals, vilket ställer krav på allas förmåga till tydlighet och förståelse. Vidare kan man som förälder påverka både vid föräldramöten och vid den dagliga kontakten. En gång per termin erbjuds alla ett utvecklingssamtal som handlar om ert barn i förskolan och hur ni trivs med verksamheten. Vi vill poängtera att dialogen är viktig för ett gott samarbete.

Föräldraråd

Ekensbergs förskolor har ett gemensamt föräldraråd. Här tar vi upp förskolefrågor som är gemensamma och av allmän karaktär.

Föräldrarådsrepresentanterna utses på höstens första föräldramöte. Vanligtvis finns det två representanter från varje avdelning.

Föräldrarådsrepresentanternas uppdrag är att i god tid till varje möte delge tankar, frågor och funderingar så att vi kan diskutera det vid mötet.

Dela: