Om Råsundagårdens förskola

Råsundagården är den äldsta förskolan i Solna och har funnits sedan 1954. Från september 2016 till hösten 2017 pågår ombyggnation av förskolan. Från och med juli 2016 och under hela ombyggnationen flyttar förskolans verksamhet till andra lokaler. Från december flyttar delar av verksamheten tillbaka till Råsundagården. I januari 2018 är hela verksamheten åter i Råsundagårdens lokaler.

Arbetet på Råsundagården är inspirerat av Reggio Emilia-filosofi. Pedagogerna skapar stimulerande och utmanande miljöer både inne och ute.

På Råsundagården läggs stor vikt vid skapande verksamhet men även rörelselek, språk och matematik. Utevistelse och naturen är också viktiga inslag i verksamheten.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.


Dela: