Om Råsundagårdens förskola

Råsundagården är den äldsta förskolan i Solna och har funnits sedan 1954. Under 2017 pågick ombyggnation av förskolan och sedan januari 2018 är verksamheten åter igång i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.


Foto: Solna stad

Arbetet på Råsundagården är inspirerat av Reggio Emilia-filosofi. Vi skapar stimulerande och utmanande miljöer både inne och ute.

På Råsundagården lägger vi stor vikt vid skapande verksamhet samt rörelselek, språk och matematik. Utevistelse och naturen är också viktiga inslag i verksamheten.

Vi har en vision om framtidens Solna. Barnen ska få en bra start i livet och ska vara med och bygga framtidens Sverige. Trygghet, tillit och se till allas möjligheter är våra ledord.

Förskolans målsättning är att:

  • varje barn ska känna trygghet och bli "sedd" varje dag.
  • varje barn ska ha en god språklig stimulans.
  • varje förälder ska bli informerad om vår verksamhet.
  • varje förälder ska känna förtroende för vår verksamhet.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: