Råsundagårdens förskola

Välkommen till Råsundagården

Råsundagården är den äldsta förskolan i Solna och har funnits sedan 1954. Under 2017 pågick ombyggnation av förskolan och sedan januari 2018 är verksamheten åter igång i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.

  • Vi bygger förskola för framtiden

    Råsundagården är stadens äldsta kommunala förskola. Nu renoveras den för att möta dagens och framtidens behov och beräknas vara klar i slutet av 2017. Då återöppnar en modern, ändamålsenlig och energieffektiv förskola i Råsunda.

  • Ombyggnation av Råsundagårdens förskola

    I enlighet med de politiska prioriteringarna i staden fortsätter satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler. Beslut har fattats om ombyggnation av Råsundagårdens förskola under 2016/2017.