Råsundagårdens förskola

Välkommen till Råsundagården

Råsundagården är den äldsta förskolan i Solna och har funnits sedan 1954. Från september 2016 till hösten 2017 pågår ombyggnation av förskolan. Från och med juli 2016 och under hela ombyggnationen flyttar förskolans verksamhet till andra lokaler.

  • Vi bygger förskola för framtiden

    Råsundagården är stadens äldsta kommunala förskola. Nu renoveras den för att möta dagens och framtidens behov och beräknas vara klar i slutet av 2017. Då återöppnar en modern, ändamålsenlig och energieffektiv förskola i Råsunda.

  • Solnas äldsta förskola blir som ny

    Råsundagårdens förskola från 1946 är en av Solnas äldsta. Sedan hösten 2016 byggs den om för att bli en modern, energieffektiv och ändamålsenlig förskola med lokaler som möter dagens behov och krav. Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av 2017.