Påverka i förskolan

Vi samverkar i dagliga möten, föräldramöten, utvecklingssamtal, förskoleråd och familjesammankomster av olika slag.

Förskoleråd
Förskolerådet är en länk mellan vårdnadshavare och förskola. Vårdnadshavarna kan genom rådets representanter lämna förslag och synpunkter som syftar till att förbättra verksamheten på Rågen. Rådet består av vårdnadshavare från respektive avdelning samt förskoleansvariga.

Dela: