Rågen i fokus

Barnen på Rågen har arbetet med förskolans namn.

Barnen var intresserade och mycket nyfikna på projektet om Rågens förskola.Tillsammans med förskolans pedagoger tog barnen rerda på vad ordet "rågen" betyder. Självklart fick alla också smaka på rågbröd.

Barnen tittade på rågaxen som finns på förskolan och målade stora rågfält. Sedan uppmärksammade barnen sina favoritplatser på förskolan genom att rita av foton som föreställer olika platser på Rågen.

Syftet med arbetsområdet är att utveckla barnens förmåga att samarbeta, respektera varandras åsikter, hantera demokrati samt ta ansvar för sina handlingar.

"Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld"
Lpfö 98

Dela: