Påverka i förskolan

Vill du vara med och samverka? Föräldrarådet är en länk mellan föräldrar och förskola.

Föräldrar kan genom rådets representanter lämna förslag och synpunkter som syftar till att förbättra verksamheten på Pumpan.

Rådet består av föräldrar från respektive avdelning samt förskoleansvariga. Föräldrarådet träffas två till tre gånger per termin.Kontakta din avdelning eller förskolans ansvarige för att delta i föräldrarådet.

Dela: