Pumpans förskola

Välkommen till Pumpan

Pumpan ligger i ett naturskönt område med egen stor gård.

  • Språk, samarbete och digitala verktyg i förskolan

    "Vi som arbetar i förskolan ska uppmuntra barnen till att vilja utforska och utmanas, vi ska väcka barnens nyfikenhet". På Pumpans förskola skapar pedagogerna helt nya spännande utmaningar för barnen där de får lösa olika problem med hjälp av samarbete, språkutvecklande uppgifter och digitala verktyg i så kallade Escape rooms.