Pumpans förskola

Välkommen till Pumpan

Pumpan ligger i ett naturskönt område med egen stor gård.

  • Nytt bibliotek på Pumpans förskola gynnar språkutveckling

    Högläsning, att förskollärarna berättar och för samtal om texter, är viktigt för att uppmuntra till barnens språk-, läs- och skrivutveckling. På Pumpans förskola på Huvudstafältet har man därför öppnat ett eget bibliotek för att gynna barnens språkutveckling och uppmuntra till läsning.