Om Paprikan

Paprikans förskola ligger vackert i ett område med mycket natur. Förskolans stora gård erbjuder möjligheter till lek, upplevelser och en stimulerande utevistelse varje dag.

  • Adress: Göran Perssons väg 47, 171 55 Solna
  • Antal barngrupper: 7
  • Förskolechef: Anna Conradsson

På Paprikans förskola samverkar alla pedagoger för en bra dag för alla barn på förskolan. Avdelningarna är indelade efter ålder och pedagogerna arbetar i arbetslag.

Arbetslaget på hela Paprikan består av förskollärare, barnskötare och barnbiträden, samt kock och ekonomibiträde.

Det är förskollärare som har det pedagogiska ansvaret men förskolans personal samverkar självklart i dialog kring de olika arbetsuppgifterna.

Arbetet leds av förskolechef och till stöd i verksamheten finns ansvarig för verksamhetsnära stöd samt administration.

Arbetet med att bilda arbetslag ses över kontinuerligt, för att alltid ha en så bra sammansättning som möjligt utifrån många olika parametrar; kompetens, utbildning, kunskaper och erfarenheter.

En stor trygghet för barn och vårdnadshavare är förskolans kompetens kring att lära känna alla barn.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Paprikans förskola 2012

Dela: