Om Påfågelns förskola

Påfågeln ligger i Huvudsta/Västra Skogen. Förskolan är skyddad från biltrafik och har nära till skog och grönområden.

Påfågeln är en förskola där barnet och barnets frågeställningar sätts i centrum. I det dagliga arbetet ingår att stödja, utmana och inspirera barnen i sina läroprocesser.

  • Adress: Emmylundsvägen 11, 171 72 Solna
  • Antal barngrupper: 4
  • Förskolechef: Lena Berg

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: