Påverka i förskolan

Föräldrasamverkan

Du som förälder har möjlighet att påverka och följa ditt barns utveckling i förskolan genom;

  • uppföljningssamtal.
  • utvecklingssamtal.
  • föräldramöte.
  • föräldraråd.

Förskolerådet
Förskolerådet består av föräldrar från varje avdelning samt förskolechefen och arbetsplatsansvariga vid varje möte. Det är ett forum där frågor som rör hela förskolan diskuteras, samt en informationskanal från förskolechefen om läget i kommunen. Vårdnadshavarna i rådet är "länkar" ut till övriga föräldrar. Syftet är att alla ska känna sig underrättade och delaktiga om läget på förskolan. Vill du ta upp något på mötet ta kontakt med din avdelnings förskoleådsrepresentant.

Representanter väljs för ett år i taget.

Dela: