Visning av Näckrosens förskola

Under hösten 2017 och våren 2018 är förskolan öppen för visning under följande dagar och tider.

22 februari
09:00 - 10:00

- Torsdag 22 februari klockan 9.15-10.00
- Torsdag 22 mars klockan 9.15-10.00
- Torsdag 26 april klockan 9.15-10.00

Under visningarna finns personal på plats för att berätta och svara på frågor om förskolan.

Meddela vilket datum ni är intresserade av via e-post till nackrosen@solna.se

Vid varje visning kan förskolan ta emot max 10 barn med föräldrar.

Välkommen till Näckrosen!