Om Mittpunktens öppna förskola

Mittpunktens öppna förskola drivs av Solnas barn- och utbildningsförvaltning. I samarbete med barnavårdscentralen (BVC) kan vi ge dig föräldrastöd och information om barns utveckling.

På Mittpunkten har du möjlighet att:

  • möta andra föräldrar i samma situation. Utbyta erfarenheter, få råd och stöd av varandra och av utbildad personal.
  • låta barnen få tillgång att delta i olika aktiviteter, få språkstimulans genom bl.a. sagor, sång, rim och ramsor och att umgås i grupp med andra barn och därigenom få en bra övergång till förskolan.
  • få information om stadens verksamhet och den service som erbjuds barnfamiljer.
  • delta i våra klädbytardagar, där du kan köpa och sälja barnkläder. Klädbytardagar ordnas vår och höst.
  • diskutera sömn, mat, gränssättning, genusfrågor samt delta i riktade grupper som tvillinggrupp och syskongrupp.
  • komma med egna förslag till diskussioner och aktiviteter som känns aktuella.
  • dricka te, kaffe och saft till självkostnadspris.

För allas trevnad hjälps vi åt att städa upp leksaker och pysselmaterial innan vi går hem!

Jag som arbetar på Mittpunkten är leg. förskollärare och heter Silvija Norlund.

Dela: